N i P O S
  • NiPOS s.r.o., Uherský Brod
  • nipos.ub@seznam.cz

Cílem je dosažení vyšší povrchové tvrdosti

Co je Nitridace

  • Plynná nitridace je technologický proces jehož cílem je dosažení vyšší povrchové tvrdosti ocelových strojírenských výrobků, jako jsou například ozubená kola, formy, hřídele a jiné
  • Vlastní proces probíhá při teplotě 500-570 °C a za působení čpavkové atmosféry, která se při styku s povrchem ocelových součástí rozkládá a uvolněný atomární dusík difunduje do povrchu součástí, což má za následek zvýšení povrchové tvrdosti součástí
  • Nitridováním se získává tenká, velmi tvrdá povrchová vrstva odolná proti otěru, která zvyšuje také odolnost součástí proti únavě a korozi
NiPOS Uherský Brod - Co je Nitridace