N i P O S
  • NiPOS s.r.o., Uherský Brod
  • nipos.ub@seznam.cz

Používáme šachtové nitridační pece

  • Úvod
  • Výrobní zařízení

Výrobní zařízení

  • Pro zpracování dílů používáme šachtové nitridační pece s elektrickým vytápěním a následujícím rozměrem pracovní komory:
  •   a. Průměr 300mm, hloubka 480mm, max. hmotnost vsázky 70kg
  •   b. Průměr 500mm, hloubka 800mm, max. hmotnost vsázky 200kg
NiPOS Uherský Brod - Výrobní zařízení