N i P O S
  • NiPOS s.r.o., Uherský Brod
  • nipos.ub@seznam.cz

NITRIDOVÁNÍ v plynné atmosféře

Technologie

  • Hlavní technologií tepelného zpracování kovů kterou nabízíme je NITRIDOVÁNÍ v plynné atmosféře
  • Jako doplňující službou k procesu nitridování nabízíme oxidaci povrchu po nitridaci
  • Dále nabízíme možnost ochrany částí ploch, závitů a děr před nitridací pomocí ochranné pasty Condursal
  • Korozní odolnost nitridovaných dílů lze zvýšit oxidací povrchu a zároveň lze oxidací dosáhnou tmavě šedé nebo černé barvy povrchu
  • Z dalších technologií tepelného zpracování kovů které jsme schopni zajistit je žíhání, popouštění a mezioperační stabilizaci pro odstranění pnutí po předchozím obrábění nebo tváření
NiPOS Uherský Brod - technologie